Žena vzhlížející vzhůru

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Lidya (“Lidya” nebo “My”) bere ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů velice vážně. Proto jsme zavedli přísná pravidla a zásady, abychom zajistili, že můžete i nadále používat webové stránky (“Web”) nebo služby poskytované společností Lidya (“Služby”), přičemž soukromí Vašich osobních údajů bude chráněno v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 a souvisejícími českými zákony (společně “GDPR”). Informace shromážděné o Vás používáním Služeb nebo prostřednictvím Webu používáme výhradně pro účely stanovené v těchto Pravidlech ochrany soukromí. Podmínky těchto Pravidel ochrany soukromí mohou být čas od času aktualizovány, proto občas zkontrolujte aktualizace na našem Webu nebo na této stránce. Podmínky těchto pravidel ochrany soukromí jsou rovněž zahrnuty do smluvních podmínek používání a registrace Lidya.

Jaké informace shromažďujeme?

Lidya od Vás shromažďuje informace při Vaší registraci k našim Službám. Tyto informace zahrnují mimo jiné Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, identifikační číslo Vaší společnosti (IČO), registrační číslo pro DPH (DIČ) a informace o Vašem bankovním účtu. Dále shromažďujeme informace o našich transakcích a zkušenostech s Vámi, včetně historie Vaší fakturace. Lidya může také shromažďovat informace z webových stránek nebo aplikací třetích stran, jak je uvedeno v těchto Pravidlech ochrany soukromí níže.

Jak nakládáme se shromážděnými informacemi?

Jakékoli informace, které od vás Lidya získá a shromažďuje, mohou být použity výhradně jedním z následujících způsobů a pro účely uvedené níže:

 • kompilace, ukládání, používání a analyzování Vašich údajů v osobně identifikovatelné i v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě;

 • poskytování, správa, údržba a zlepšování našich Služeb pro Vás, vedení našeho podnikání a zpracování transakcí při plnění našich vzájemných dohod;

 • ověření Vaší identity;

 • Vaše registrace jako uživatele a Vaše identifikace při přihlášení ke svému účtu;

 • provádění tzv. background checks (ověření spolehlivosti) a určení Vaší způsobilosti k financování;

 • personalizace Vašich zkušeností a zlepšení zákaznického servisu (Vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na Vaše individuální potřeby a požadavky k našim službám a zasílat oznámení o aktualizaci účtu);

 • zasílání marketingových sdělení týkajících se stejných nebo podobných produktů či služeb, jako jsou ty, které jste si od nás zakoupili; další marketingová sdělení Vám můžeme zasílat pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu; a

 • rozvoj a zlepšování našich webových stránek (neustále se snažíme zlepšovat naše nabídky a webové stránky na základě informací a zpětné vazby, kterou od Vás obdržíme).

Vaše Osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze způsobem popsaným v těchto Pravidlech ochrany soukromí.

Právní důvody pro zpracování

Výše uvedené informace Lidya zpracovává z následujících právních důvodů: 

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na základě Vaší žádosti;

 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů;

 • Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů pro obecné marketingové účely (je-li to relevantní).

Zabezpečení a ochrana Vašich údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Proto jsme vyvinuli komplexní sadu postupů, technologií a zásad k zajištění ochrany Vašich údajů. Ochrana soukromí a bezpečnost našich uživatelů je naší nejvyšší prioritou. Pro zabezpečení internetu využíváme nejmodernější komerčně dostupnou technologii.

Když používáte Web nebo zadáváte, odesíláte a používáte svoje údaje, používáme řadu bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Veškerá naše komunikační sdělení a zpracování jsou přenášena prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layers) za použití šifrování SSL pro zajištění bezpečnosti všech informací, a poté jsou ukládána do naší zabezpečené databáze, aby byla přístupná pouze oprávněným osobám se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům a aby tyto informace byly důvěrné.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, udržovali přesnost dat a zajistili správné použití informací, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online. Ke zpracování všech finančních transakcí využíváme rovněž služeb předních společností.

I když se snažíme chránit Vaše osobní údaje, Lidya nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli dat nebo obsahu, který nám předáte, a činíte tak na své vlastní riziko. V případě narušení důvěrnosti nebo bezpečnosti Vašich údajů Vás budeme informovat (stejně jako Český úřad pro ochranu osobních údajů v rozsahu vyžadovaném GDPR) ve stanoveném časovém rámci, abyste mohli přijmout náležitá ochranná opatření; zároveň Vás budeme informovat o krocích, které Lidya v souvislosti s takovým porušením podniká. 

Používáme cookies?

Lidya používá na svém Webu soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou navštívenými internetovými stránkami ukládány do Vašeho prohlížeče nebo zařízení. Pomocí cookies Vás můžeme odlišit od ostatních uživatelů a sbírat informace o způsobu používání našeho Webu (např. počet návštěvníků, doba, kterou jste zde strávili nebo jaký obsah Vás zajímal).

Tyto informace jsou anonymní (např. jaký používáte prohlížeč a název domény poskytovatele vašeho internetového připojení) a využíváme je za účelem zlepšování našich služeb a zajištění správného fungování našeho Webu. Nesnažíme se identifikovat jednotlivé návštěvníky Webu, pokud neuvedou své kontaktní údaje prostřednictvím některého z formulářů na Webu.

Používáme následující typy souborů cookies:

Podle účelu použití lze cookies dělit na: 

 1. nezbytně nutné cookies, které jsou nezbytné k zajištění správného fungování našeho Webu. Zahrnují např. cookies, které Vám umožňují přihlášení do zabezpečených oblastí našeho Webu, používání nákupního košíku nebo internetových plateb; a

 2. analytické/výkonnostní cookies, které nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků našeho Webu a získat informace o tom, jak je Web používán. Pomáhá nám to zlepšit fungování Webu, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli informace, které hledají.

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje (majitel souboru cookies), tj. na:

 1. cookies první strany, které jsou ukládány (vytvořeny) Vámi navštívenou webovou stránkou; a

 2. cookies třetích stran, které jsou ukládány do Vašeho zařízení jinou než Vámi navštívenou webovou stránkou.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 1. trvalé soubory cookies, které jsou ve Vašem zařízení nebo webovém prohlížeči uchovány po předem stanovenou dobu. Jsou aktivovány pokaždé, když navštívíte webový server, který daný soubor cookies vytvořil; a

 2. dočasné soubory cookies, které umožňují provozovatelům internetových stránek propojovat akce uživatele během používání webového prohlížeče. Soubory cookies jsou vytvořeny okamžikem otevření okna prohlížeče a smazány při jeho zavření.

Další informace o souborech cookies

Stránky třetích osob

 1. Náš Web obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které jsou spravovány třetími osobami.

Návštěvníci by se měli seznámit s pravidly ochrany soukromí těchto webových stránek a uvědomit si, že nepřijímáme odpovědnost za způsob, jakým jsou osobní údaje třetími osobami zpracovávány. 

Blokování souborů cookies

Při přístupu na náš Web jsou soubory cookies odeslány do Vašeho webového prohlížeče a uloženy ve Vašem zařízení. 

V nastavení Vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout jejich ukládání. Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci naplno využívat funkce, které náš Web nabízí. 

Způsob blokování (odstraňování) souborů cookies se v jednotlivých prohlížečích liší*.* Konkrétní pokyny jsou uvedeny v nabídce “Nápověda” Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace o správě souborů cookies nejčastěji používanými webovými prohlížeči jsou k dispozici zde:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 2. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&co=GENIE.Platform

 4. Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

 5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=cs_CZ

 6. Safari pro iPad a iPhone: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

 7. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookies, včetně jejich správy a odstraňování, navštivte: www.allaboutcookies.org

Zveřejňujeme nějaké informace externím stranám?

Vaše osobní údaje může Lidya poskytnout svým důvěryhodným obchodním partnerům, kteří pomáhají při provozování Webu, při vedení podnikání a servisu, pokud se takové strany dohodnou, že budou tyto informace zachovávat důvěrné a budou dodržovat všechny ostatní požadavky obsažené v GDPR. Se všemi takovými dodavateli uzavřela Lidya příslušné dohody o zpracování dat.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělovat:

 • podle zákona, například abychom vyhověli předvolání, soudnímu nebo správnímu nařízení a/nebo jinému podobnému právnímu řízení;

 • pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění údajů je nezbytné k (i) ochraně našich práv nebo práv třetích stran, (ii) ochraně našeho majetku a bezpečnosti nebo majetku a bezpečnosti jiných osob, nebo (iii) vyšetřování a odhalování podvodů nebo na žádost vládního orgánu;

 • pokud se Lidya účastní fúze, akvizice, převodu, dražby (včetně konkurzního řízení) nebo prodeje veškerých svých aktiv či jejich podstatné části anebo vlastního kapitálu v souvislosti s takovou transakcí;

 • informace, podle nichž nelze osobně identifikovat návštěvníka webových stránek, mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní a jiné účely;

 • inkasním agenturám, úvěrovým kancelářím a agenturám pro prevenci podvodů pouze za účelem ověření Vaší způsobilosti k přijímání našich produktů či služeb a/nebo k plnění naší smlouvy s Vámi; nebo

 • jakékoli jiné třetí straně s Vaším předchozím souhlasem tak učinit.

Používání služeb třetích stran a uchovávání dat

Umožníte nám získávat informace, když používáte Služby k přihlášení na web nebo aplikaci třetích stran (např. Facebook, Twitter nebo LinkedIn) (“Platforma třetích stran”). Vezměte prosím na vědomí, že informace, které získáváme z Vašeho osobního profilu na Platformě třetích stran, si uchováváme po dobu Vašeho přihlášení ke Službám a dokonce i po Vašem odhlášení ze Služeb, pokud je podle našeho výhradního uvážení takové uchování dat přiměřeně nutné k prosazení těchto Pravidel ochrany soukromí a našich Podmínek používání.

Vaše práva

Na základě obecného nařízení GDPR máte následující práva:

Právo na přístup

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí právo požadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování. 

Právo na opravu

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz 

Právo na výmaz (toto právo je také známé jako “právo být zapomenut”) znamená, že máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme; máme povinnost tyto osobní údaje vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. odvoláte souhlas, na jehož základě dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a nemáme žádný další právní důvod tyto osobní údaje dále zpracovávat;

 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na našem oprávněném zájmu nebo potřebnému pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

 4. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 5. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 6. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti; 

 7. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz nemáte, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 1. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 2. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 3. pro splnění právní povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;

 4. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

 5. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 1. popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

 3. zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo 

 4. jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na našem oprávněném zájmu nebo zájmu potřebnému pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu. 

O zrušení omezení zpracování vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat. 

Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat své osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že:

 1. zpracování Vašich osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a

 2. zpracování Vašich osobních údajů se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte rovněž právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo vznést námitku

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají. 

Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. 

Právo podat stížnost

Pro uplatnění Vašich práv můžete využít náš formulář žádosti u uplatnění práv subjektu údajů, je-li k dispozici. Vaši žádost můžeme odmítnout, a případně za její vyřízení účtovat poplatek, pouze pokud nám to dovolují příslušné právní předpisy.

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dodatečné informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně našich Pravidel ochrany soukromí nás neváhejte kontaktovat na adrese dpo@lidya.info.

Dodržování rozhodného práva

Souhlasíte s tím, že tato Pravidla ochrany soukromí se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

Vaše potvrzení o kontrole a přijetí Pravidel ochrany soukromí

Používáním Webu potvrzujete, že jste si přečetli a přijali naše Pravidla ochrany soukromí.

Změna Pravidel ochrany soukromí

Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na našem Webu a upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem. Vaše další používání Webu bude považováno za přijetí aktualizovaných nebo změněných Pravidel ochrany soukromí. 

Tato Pravidla ochrany soukromí jsou účinná od 1. prosince 2019.