Žena vzhlížející vzhůru

obchodními podmínkami

Poskytnuté osobní údaje nebudou nikdy prodány nebo převedeny na jiné subjekty. Odesláním tohoto formuláře žádosti výslovně a jednoznačně souhlasíte se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů pro účely náboru a výběru společností Lidya Holdings Co. Údaje shromážděné společností Lidya Holdings Co. budou použity k posouzení vaší způsobilosti jako kandidáta a vaší kvalifikace pro činnosti, které mají být na dané pozici vykonávány, abychom vám případně mohli nabídnout pracovní příležitosti, poskytovali personální služby a případně vás zaměstnali, pokud tato situace nastane. Tato data mohou být sdílena (i) s klienty za účelem posouzení vhodnosti uchazeče v rámci náborových procesů; ii) se subjekty spolupracujícími se společností Lidya Holdings. na ukládání a zpracování dat v plném souladu s požadavky pravidel GDPR. Získané a shromážděné osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně 5 let a kdykoli můžete požádat o nahlédnutí, převod, odstranění nebo opravu a to e-mailem na adrese: dpo@lidya.info.